SEWH yn cynnal Cyfarfod Gweithredu Cleientiaid y Fframwaith

28 Tach 2018 | Cardiff

Ddydd Llun 10 Rhagfyr 2018, cynhaliodd Fframwaith Priffyrdd De Ddwyrain Cymru Gyfarfod Gweithrediad Cleientiaid yn Neuadd y Sir Caerdydd. Gwnaeth wyth awdurdod lleol fynychu’r digwyddiad er mwyn rhwydweithio a chael cyflwyniad ar SEWH3, a gafodd ymateb positif.