Cyflenwyr addas sydd wedi cymhwyso ymlaen llaw

Cafodd yr ail-dendr ar gyfer SEWH3 ei reoli gan Gyngor Dinas Caerdydd a gwahoddwyd y contractwyr ar y rhestr fer i dendro ar 18 Gorffennaf 2018.

Dyfarnwyd y contractau ar 13 Tachwedd 2018, gyda Chontractwyr yn cynnig ystod o Wasanaethau Adeiladu Peirianneg Sifil a Phriffyrdd ar y fframwaith.

Bydd cyflawni’r gwaith ar y fframwaith yn dechrau ar 1 Ionawr 2019, a bydd y fframwaith yn berthnasol am bedair blynedd.


Lotiau SEWH3

LOTIAU 1

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili


Sgôp

Mân Waith (Adnewyddu) hyd at £150k

Mwy o wybodaeth
Lotiau 1: £ 0 - £ 150,000 - Blaenau Gwent; Caerphilly; Monmouthshire; and Torfaen
Cyflenwyr Safle
Calibre Contracting Ltd 1
Alun Griffiths (Contractors) Ltd 2
Horan Construction Ltd 3
Centregreat Ltd 4
Intervention Services Ltd 5
DT Contracting Ltd 6
Horizon Civil Engineering Ltd 7

LOTIAU 2

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful


Sgôp

Mân Waith (Adnewyddu) hyd at £150k

Mwy o wybodaeth
Lotiau 2: £ 0 - £ 150,000 - Merthyr Tydfil; and RCT
Cyflenwyr Safle
Calibre Contracting Ltd 1
Alun Griffiths (Contractors) Ltd 2
Horan Construction Ltd 3
Centregreat Ltd 4
Intervention Services Ltd 5
DT Contracting Ltd 6
Horizon Civil Engineering Ltd 7

LOTIAU 3

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bro Morgannwg, Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd, Cyngor Dinas Casnewydd


Sgôp

Mân Waith (Adnewyddu) hyd at £150k

Mwy o wybodaeth
Lotiau 3: £ 0 - £ 150,000 - Bridgend; Vale of Glamorgan; Newport; and Cardiff
Cyflenwyr Safle
Calibre Contracting Ltd 1
Alun Griffiths (Contractors) Ltd 2
Horan Construction Ltd 3
Centregreat Ltd 4
Intervention Services Ltd 5
DT Contracting Ltd 6
Horizon Civil Engineering Ltd 7

LOTIAU 4

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili


Sgôp

Projectau (Gwelliannau) £150k - £500k

Mwy o wybodaeth
Lotiau 4: £ 150,000 - £ 500,000 - Blaenau Gwent; Caerphilly; Monmouthshire; and Torfaen
Cyflenwyr Safle
Calibre Contracting Ltd 1
Dyer and Butler Ltd 2
Walters UK Ltd 3
Encon Construction Ltd 4
Alun Griffiths (Contractors) Ltd 5
Horan Construction Ltd 6
Centregreat Ltd 7

LOTIAU 5

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful


Sgôp

Projectau (Gwelliannau) £150k - £500k

Mwy o wybodaeth
Lotiau 5: £ 150,000 - £ 500,000 - Merthyr Tydfil; and RCT
Cyflenwyr Safle
Calibre Contracting Ltd 1
Walters UK Ltd 2
Encon Construction Ltd 3
Alun Griffiths (Contractors) Ltd 4
Horan Construction Ltd 5
Centregreat Ltd 6
Intervention Services Ltd 7

LOTIAU 6

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bro Morgannwg, Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd, Cyngor Dinas Casnewydd


Sgôp

Projectau (Gwelliannau) £150k - £500k

Mwy o wybodaeth
Lotiau 6: £ 150,000 - £ 500,000 - Bridgend; Vale of Glamorgan; Newport; and Cardiff
Cyflenwyr Safle
Calibre Contracting Ltd 1
Walters UK Ltd 2
Encon Construction Ltd 3
Alun Griffiths (Contractors) Ltd 4
Horan Construction Ltd 5
Centregreat Ltd 6
Intervention Services Ltd 7

LOTIAU 7

Disgrifiad o’r Lot

Pob un


Sgôp

Projectau (Gwelliannau) £500k - £2m

Mwy o wybodaeth
Lotiau 7: £ 500,000 - £ 2,000,000 - Pob un
Cyflenwyr Safle
Dyer and Butler Ltd 1
Walters UK Ltd 2
Alun Griffiths (Contractors) Ltd 3
Encon Construction Ltd 4
Horan Construction Ltd 5
Centregreat Ltd 6

LOTIAU 8

Disgrifiad o’r Lot

Pob un


Sgôp

Projectau (Gwelliannau) £2m - £5m

Mwy o wybodaeth
Lotiau 8: £ 2,000,000 - £ 5,000,000 - Pob un
Cyflenwyr Safle
Dyer and Butler Ltd 1
Walters UK Ltd 2
Alun Griffiths (Contractors) Ltd 3
Horan Construction Ltd 4
Centregreat Ltd 5
Knights Brown Construction Ltd 6

LOTIAU 9

Disgrifiad o’r Lot

Pob un


Sgôp

Projectau (Gwelliannau) £5m - £10m

Mwy o wybodaeth
Lotiau 9: £ 5,000,000 - £ 10,000,000 - Pob un
Cyflenwyr Safle
Walters UK Ltd 1
Alun Griffiths (Contractors) Ltd 2
Centregreat Ltd 3
Jones Bros Ruthin (Civil Engineering) Co Ltd 4
Knights Brown Construction Ltd 5

LOTIAU 10

Disgrifiad o’r Lot

Pob un


Sgôp

Ail-wynebu hyd at £10m

Mwy o wybodaeth
Lotiau 10: £ 0 - £ 10,000,000 - Ail-wynebu hyd
Cyflenwyr Safle
Alun Griffiths (Contractors) Ltd 1
Tarmac Trading Ltd 2
Hanson Quarry Products Europe Ltd 3
Centregreat Ltd 4

LOTIAU 11

Disgrifiad o’r Lot

Pob un


Sgôp

Cynnal yr Ailwynebu hyd at £10m

Mwy o wybodaeth
Lotiau 11: £ 0 - £ 10,000,000 - Cynnal yr Ailwynebu hyd
Cyflenwyr Safle
Road Maintenance Services Ltd 1
Alun Griffiths (Contractors) Ltd 2

Cysylltu  Ni

Atodi ffeil