Cyflenwyr addas sydd wedi cymhwyso ymlaen llaw

Cafodd yr ail-dendr ar gyfer SEWH3 ei reoli gan Gyngor Dinas Caerdydd a gwahoddwyd y contractwyr ar y rhestr fer i dendro ar 18 Gorffennaf 2018.

Dyfarnwyd y contractau ar 13 Tachwedd 2018, gyda Chontractwyr yn cynnig ystod o Wasanaethau Adeiladu Peirianneg Sifil a Phriffyrdd ar y fframwaith.

Bydd cyflawni’r gwaith ar y fframwaith yn dechrau ar 1 Ionawr 2019, a bydd y fframwaith yn berthnasol am bedair blynedd.


Lotiau SEWH3

LOTIAU 1

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili


Sgôp

Mân Waith (Adnewyddu) hyd at £150k

Mwy o wybodaeth
Lotiau 1: £ 0 - £ 150,000 - Blaenau Gwent; Caerphilly; Monmouthshire; and Torfaen
Cyflenwyr Safle
Centregreat Engineering 1
Kordel Ltd 2
Noel Fitzpatrick Ltd 3
Horizon Civil Engineering Ltd 4
Connor Construction (South West) Ltd 5
DT Contracting Ltd Reserve 1
Calibre Contracting Ltd Reserve 2
Horan Construction Ltd Reserve 3

LOTIAU 2

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful


Sgôp

Mân Waith (Adnewyddu) hyd at £150k

Mwy o wybodaeth
Lotiau 2: £ 0 - £ 150,000 - Merthyr Tydfil; and RCT
Cyflenwyr Safle
Centregreat Engineering 1
Calibre Contracting Ltd 2
Kordel Ltd 3
Horan Construction Ltd 4
Noel Fitzpatrick Ltd 5
Horizon Civil Engineering Ltd Reserve 1
Connor Construction (South West) Ltd Reserve 2
DT Contracting Ltd Reserve 3

LOTIAU 3

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bro Morgannwg, Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd, Cyngor Dinas Casnewydd


Sgôp

Mân Waith (Adnewyddu) hyd at £150k

Mwy o wybodaeth
Lotiau 3: £ 0 - £ 150,000 - Bridgend; Vale of Glamorgan; Newport; and Cardiff
Cyflenwyr Safle
ERH Communications Ltd 1
Calibre Contracting Ltd 2
Kordel Ltd 3
Horan Construction Ltd 4
Horizon Civil Engineering Ltd 5
Connor Construction (South West) Ltd Reserve 1
DT Contracting Ltd Reserve 2
Tom Prichard (Holdings) Ltd Reserve 3

LOTIAU 4

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili


Sgôp

Projectau (Gwelliannau) £150k - £500k

Mwy o wybodaeth
Lotiau 4: £ 150,000 - £ 500,000 - Blaenau Gwent; Caerphilly; Monmouthshire; and Torfaen
Cyflenwyr Safle
ERH Communications Ltd 1
Noel Fitzpatrick Ltd 2
Tom Prichard (Holdings) Ltd 3
Enable Infrastructure 4
Envolve Infrastructure 5
Calibre Contracting Ltd Reserve 1
Alun Griffiths (Contractors) Ltd Reserve 2
Horan Construction Ltd Reserve 3

LOTIAU 5

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful


Sgôp

Projectau (Gwelliannau) £150k - £500k

Mwy o wybodaeth
Lotiau 5: £ 150,000 - £ 500,000 - Merthyr Tydfil; and RCT
Cyflenwyr Safle
ERH Communications Ltd 1
Calibre Contracting Ltd 2
Walters UK Ltd 3
Enable Infrastructure 4
Envolve Infrastructure 5
Alun Griffiths (Contractors) Ltd Reserve 1
Horan Construction Ltd Reserve 2
Tom Prichard (Holdings) Ltd Reserve 3

LOTIAU 6

Disgrifiad o’r Lot

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bro Morgannwg, Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd, Cyngor Dinas Casnewydd


Sgôp

Projectau (Gwelliannau) £150k - £500k

Mwy o wybodaeth
Lotiau 6: £ 150,000 - £ 500,000 - Bridgend; Vale of Glamorgan; Newport; and Cardiff
Cyflenwyr Safle
Centregreat Ltd 1
Walters UK Ltd 2
Horan Construction Ltd 3
Tom Prichard (Holdings) Ltd 4
DT Contracting Ltd 5
Enable Infrastructure Reserve 1
Envolve Infrastructure Reserve 2
Calibre Contracting Ltd Reserve 3

LOTIAU 7

Disgrifiad o’r Lot

Pob un


Sgôp

Projectau (Gwelliannau) £500k - £2m

Mwy o wybodaeth
Lotiau 7: £ 500,000 - £ 2,000,000 - Pob un
Cyflenwyr Safle
Centregreat Ltd 1
Alun Griffiths (Contractors) Ltd 2
Encon Construction Ltd 3
Walters UK Ltd 4
Andrew Scott Ltd 5
Horan Construction Ltd Reserve 1
Jones Bros Ruthin (Civil Engineering) Co Ltd Reserve 2
Knights Brown Construction Ltd Reserve 3

LOTIAU 8

Disgrifiad o’r Lot

Pob un


Sgôp

Projectau (Gwelliannau) £2m - £5m

Mwy o wybodaeth
Lotiau 8: £ 2,000,000 - £ 5,000,000 - Pob un
Cyflenwyr Safle
Centregreat Ltd 1
Alun Griffiths (Contractors) Ltd 2
Encon Construction Ltd 3
Andrew Scott Ltd 4
Jones Bros Ruthin (Civil Engineering) Co Ltd 5
Knights Brown Construction Ltd Reserve 1
Walters UK Ltd Reserve 2

LOTIAU 9

Disgrifiad o’r Lot

Pob un


Sgôp

Projectau (Gwelliannau) £5m - £10m

Mwy o wybodaeth
Lotiau 9: £ 5,000,000 - £ 10,000,000 - Pob un
Cyflenwyr Safle
Centregreat Ltd 1
Alun Griffiths (Contractors) Ltd 2
Andrew Scott Ltd 3
Jones Bros Ruthin (Civil Engineering) Co Ltd 4
Knights Brown Construction Ltd 5
Walters UK Ltd Reserve 1

LOTIAU 10

Disgrifiad o’r Lot

Pob un


Sgôp

Ail-wynebu hyd at £10m

Mwy o wybodaeth
Lotiau 10: £ 0 - £ 10,000,000 - Ail-wynebu hyd
Cyflenwyr Safle
Tarmac Trading Ltd 1
Centregreat Ltd 2
Hanson Quarry Products Europe Ltd 3
Breedon Trading Ltd 4
Enable Infrastructure 5

LOTIAU 11

Disgrifiad o’r Lot

Pob un


Sgôp

Cynnal yr Ailwynebu hyd at £10m

Mwy o wybodaeth
Lotiau 11: £ 0 - £ 10,000,000 - Cynnal yr Ailwynebu hyd
Cyflenwyr Safle
Alun Griffiths (Contractors) Ltd 1
Road Maintenance Services Ltd 2

GROUNDS INVESTIGATION

Disgrifiad o’r Lot

Grounds Investigation


Mwy o wybodaeth
Grounds Investigation: £ 0 - £ 10,000,000 - South East Wales Region
Cyflenwyr Safle
RPS Consulting Services Ltd 1
Terra Firma (Wales) Ltd 2
Kordel Ltd 3
Geotechnical Engineering Limited 4
Quantum Geotechnic Limited 5

LOT 15

Disgrifiad o’r Lot

Drainage Surveys and Cleansing


Sgôp

Drainage Surveys and Cleansing

Mwy o wybodaeth
Lot 15: £ 0 - £ 1,000,000 - South East Wales Region
Cyflenwyr Safle
Carnell Support Services Ltd 1
Draintech Surveys Ltd 2
Amelio 3

Cysylltu  Ni

Atodi ffeil