Diweddariadau'r diwydiant

Y newyddion diweddaraf am beth sy’n mynd ymlaen ynghlwm wrth y fframwaith ac o fewn y Diwydiant Adeiladu Sifil a Pheirianneg ehangach.


Gwobrwyon y diwydiant

Nod y fframwaith SEWH yw cyflawni trefniadau gwerth gorau i dde ddwyrain a chanolbarth Cymru drwy gaffael cystadleuol, wrth arwain ar adfywio, gwelliant parhaus ac arfer gorau.

Pan fyddant yn llwyddo ar y rhain, bydd cyflenwyr yn dogfennu cyraeddiadau a pherfformiad y project ar ffurf astudiaethau achos ac yn mynd i mewn i wobrwyon perthnasol.

Mae rhestr o wobrwyon Diwydiant Adeiladu’r DU, ynghyd â dyddiadau cau cyflwyno yma.