Ynghylch SEWH 3

Mae SEWH yn dwyn ynghyd arbenigedd contractwyr bychan, canolig a mawr profiadol sydd wedi cymhwyso ymlaen llaw ar waith adeiladu priffyrdd a pheirianneg sifil amrywiol, gan gynnwys cynnal a chadw, ail-wynebu a gwaith project hyd at £10m.

Darllen mwy

Twitter

Llongyfarchiadau i’n mintai cyntaf o glientiaid sydd wedi llwyddo gyda achrediaid NEC4: ECC Achrediad Rheolwr!! #sewh #priffyrdd #nec4 https://t.co/d6IAP9nJuf
12/6/2019 13:38
Rydym yn Cyfarfod y Prynwr @constructline yn Stadiwm Dinas Caerdydd heddiw. Dewch draw ddweud s'umai! https://t.co/MSlBG0cHRz
5/3/2019 09:19
Rhydym ni yn Cwrdd â'r Prynwr @CyngorRhCT yn Llantrisant, dewch i'n gweld ni. #sewphriffyrdd #phriffyrdd https://t.co/oAc4bEjduU
7/2/2019 11:35

501

o brojectau wedi’u cyflawni

153m

Gwerth project o

Lotiau

Rhagor o lotiau i annog busnesau bach a chanolig Cymreig

Darllen mwy

Adnoddau

Pa gymorth sydd ei angen arnoch fel cyflenwr neu brynwr?

Darllen mwy

Profiad

Darllenwch astudiaethau achos ynglŷn â phrojectau priffyrdd blaenorol

Darllen mwy

Cynaliadwyedd

Cadw’r fframwaith yn rhagweithiol ac wedi’i ddiogelu at y dyfodol

Darllen mwy

Cysylltu  Ni

Canllawiau defnyddwyr

Lawrlwytho

Ffurflen Ymholiad

Cliciwch yma